NIID

VERIFICATION

Mayroong dalawang uri ng mga label sa pag-verify tulad ng ipinapakita sa ibaba

para sa mga produktong NIID dahil sa iba't ibang batch. Alinman sa kanila

ay matatagpuan sa package at paki-verify ang code

ayon sa mga sumusunod na hakbang.