Tungkol sa buwis

Ang aming mga produkto ay mga presyong kasama na sa buwis. Kapag nakumpleto mo ang pagbabayad, ginagarantiya namin na hindi na kailangang magbayad muli ng iba pang mga bayarin (kabilang ang mga bayarin sa customs). Kapag mayroon kang iba pang mga katanungan, o mayroon kang anumang mga kahilingan. Mangyaring makipag-ugnayan sa service@niid.com. Tutulungan ka ng pangkat ng NIID na malutas ang lahat ng problema.